Dagresultaten Plasje Maatpolder


Datum:
Taxonomische volgordeSoort Totaal
Bergeend2
Krakeend4
Wintertaling2
Slobeend1
Meerkoet2
Scholekster27
Kluut14
Kievit4
Kemphaan5
Grutto920
Tureluur4
Spreeuw8
Rietgors1
Aantal soorten13
Aantal exemplaren994

Weer:warm
Deelgebied:Totaal
Tellers:Dirk Prop
Periode:16:00
Bijzonderheden:water 110% Ook drie geringde gruttos waarvan 1 ijslands YGWW(X)