Dagresultaten Eempolder


Deelgebied:
Datum:
Taxonomische volgordeSoort Meent Noord Zuid Totaal
Aalscholver1 8 2 11
Grote Zilverreiger3 14 16 33
Blauwe Reiger2 18 15 35
Knobbelzwaan9 44 225 278
Kolgans 362 3070 3432
Grauwe Gans82 554 2800 3436
Canadese Gans 2 2 4
Brandgans 120 7000 7120
Nijlgans 5 2 7
Bergeend 4 2 6
Smient60 134 450 644
Krakeend2 38 40
Wintertaling3 3
Wilde Eend29 154 201 384
Buizerd5 21 11 37
Torenvalk2 6 6 14
Smelleken1 1
Slechtvalk 1 1
Fazant 1 1
Waterhoen 12 5 17
Meerkoet105 81 102 288
Goudplevier224 542 766
Kievit920 1276 700 2896
Bonte Strandloper12 12
Watersnip1 1
Witgat12 12
Kokmeeuw7 228 630 865
Stormmeeuw10 165 7 182
Zilvermeeuw2 2
Holenduif 10 17 27
Houtduif3 44 3 50
Turkse Tortel 13 1 14
Graspieper2 22 3 27
Roodborst1 2 3
Merel 9 1 10
Pimpelmees 3 1 4
Koolmees 4 1 5
Ekster9 1 3 13
Kauw 14 14
Zwarte Kraai3 23 67 93
Raaf 2 2
Spreeuw765 1046 3500 5311
Huismus10 16 4 30
Ringmus 2 13 15
Vink 26 26
Aantal soorten28373345
Aantal exemplaren228550111887626172