Dagresultaten Eempolder


Deelgebied:
Datum:
Taxonomische volgordeSoort Meent Noord Zuid Totaal
Dodaars3 1 4
Fuut 2 2
Aalscholver3 14 10 27
Grote Zilverreiger14 46 39 99
Blauwe Reiger15 17 16 48
Ooievaar3 8 2 13
Knobbelzwaan3 19 188 210
Kolgans44 412 893 1349
Grauwe Gans210 739 1100 2049
Canadese Gans 60 5 65
Soep-/Boerengans 2 2
Brandgans 1645 230 1875
Nijlgans 1 1
Smient20 65 152 237
Krakeend 4 4
Wilde Eend70 118 9 197
Kuifeend 4 4
Blauwe Kiekendief 2 2 4
Havik1 1
Buizerd16 32 29 77
Torenvalk2 12 8 22
Fazant 4 2 6
Waterhoen 5 5
Meerkoet 28 46 74
Goudplevier 420 420
Kievit1350 4420 931 6701
Kokmeeuw52 545 306 903
Stormmeeuw14 14
Kleine Mantelmeeuw 1 3 4
Zilvermeeuw1 18 19
Holenduif5 32 15 52
Houtduif2 4 1 7
Turkse Tortel 17 20 37
Graspieper1 3 4
Roodborst 3 2 5
Merel 7 1 8
Kramsvogel 6 6
Pimpelmees 4 4
Koolmees 2 2
Boomkruiper 1 1
Gaai 2 2
Ekster22 6 28
Kauw8 11 19
Zwarte Kraai18 12 48 78
Spreeuw510 490 400 1400
Huismus 42 27 69
Ringmus 2 2
Putter12 12
Aantal soorten25403248
Aantal exemplaren23999272450116172