Dagresultaten Eempolder


Deelgebied:
Datum:
Taxonomische volgordeSoort Meent Noord Zuid Totaal
Aalscholver 3 3
Grote Zilverreiger1 11 12
Blauwe Reiger19 35 54
Ooievaar1 3 4
Knobbelzwaan4 8 12
Grauwe Gans2 2
Wilde Eend 34 34
Bruine Kiekendief1 1
Buizerd6 18 24
Torenvalk2 11 13
Waterhoen 2 2
Meerkoet4 17 21
Kievit56 1119 1175
Watersnip 1 1
Wulp 52 52
Kokmeeuw2 29 31
Stormmeeuw 2 2
Kleine Mantelmeeuw2 2
Zilvermeeuw4 4
Holenduif20 92 112
Houtduif30 29 59
Turkse Tortel 2 2
Boerenzwaluw110 130 240
Graspieper6 4 10
Gele Kwikstaart 2 2
Witte Kwikstaart3 6 9
Winterkoning 1 1
Roodborsttapuit2 2
Tapuit1 3 4
Koolmees 1 1
Ekster4 2 6
Kauw2 24 26
Zwarte Kraai5 159 164
Raaf2 2
Spreeuw600 2374 2974
Huismus40 21 61
Putter24 24
Rietgors2 2
Aantal soorten2803038
Aantal exemplaren955041955150