Dagresultaten Eempolder


Deelgebied:
Datum:
Taxonomische volgordeSoort Meent Noord Zuid Totaal
Aalscholver 23 3 26
Grote Zilverreiger 14 6 20
Blauwe Reiger1 23 7 31
Knobbelzwaan15 18 28 61
Grauwe Gans 408 70 478
Canadese Gans 23 58 81
Soep-/Boerengans 11 11
Nijlgans 50 14 64
Smient 60 60
Wintertaling 7 7
Wilde Eend17 104 17 138
Kuifeend 2 2
Buizerd1 8 5 14
Torenvalk 8 2 10
Waterhoen 3 3
Meerkoet6 15 23 44
Goudplevier 100 60 160
Kievit51 443 942 1436
Bonte Strandloper 1 1
Wulp 5 5
Oeverloper 1 1
Kokmeeuw136 25 3 164
Stormmeeuw 6 6
Kleine Mantelmeeuw 1 1
Holenduif 17 15 32
Houtduif59 13 21 93
Turkse Tortel 60 60
Boerenzwaluw 3 3
Graspieper12 39 4 55
Roodborst 1 1
Merel 1 1
Koperwiek 600 600
Koolmees 2 2
Gaai 1 1
Ekster7 2 5 14
Kauw14 3 17
Zwarte Kraai1 24 40 65
Spreeuw68 245 760 1073
Huismus 6 22 28
Aantal soorten13362439
Aantal exemplaren388176927124869