Dagresultaten Eempolder


Deelgebied:
Datum:
Taxonomische volgordeSoort Meent Noord Zuid Totaal
Dodaars1 1
Fuut 1 1
Aalscholver 6 6
Grote Zilverreiger9 22 33 64
Blauwe Reiger10 21 13 44
Ooievaar 2 2
Knobbelzwaan6 104 678 788
Kleine Zwaan 2 2
Zwarte Zwaan 2 2
Kolgans44 1 1474 1519
Grauwe Gans54 20 890 964
Canadese Gans 83 70 153
Soep-/Boerengans 2 2
Brandgans1900 322 2222
Nijlgans 2 2
Bergeend 8 8
Smient 548 548
Wilde Eend18 50 29 97
Blauwe Kiekendief 1 1
Buizerd26 9 14 49
Torenvalk7 11 2 20
Waterhoen 5 5
Meerkoet12 57 17 86
Kievit160 1730 1890
Kokmeeuw182 972 768 1922
Stormmeeuw4 17 1 22
Kleine Mantelmeeuw 2 2
Holenduif1 1 24 26
Houtduif2 2 22 26
Turkse Tortel 41 41
IJsvogel 1 1
Graspieper 2 6 8
Witte Kwikstaart1 1
Roodborst1 1
Merel1 4 5
Pimpelmees1 1 2
Gaai 1 1
Ekster18 3 2 23
Kauw20 19 39
Zwarte Kraai5 3 13 21
Spreeuw185 1040 910 2135
Huismus2 5 7
Ringmus 5 5
Vink12 2 14
Rietgors1 1
Aantal soorten27332645
Aantal exemplaren26834248584812779