Dagresultaten Eempolder


Deelgebied:
Datum:
Taxonomische volgordeSoort Meent Noord Zuid Totaal
Fuut 2 2
Aalscholver1 6 2 9
Grote Zilverreiger3 15 8 26
Blauwe Reiger6 11 10 27
Knobbelzwaan22 61 276 359
Kolgans3 600 942 1545
Grauwe Gans1 180 2120 2301
Canadese Gans 4 14 18
Soep-/Boerengans 10 10
Brandgans 3500 760 4260
Nijlgans2 2 12 16
Bergeend 2 2
Smient 44 96 140
Krakeend 60 18 78
Wilde Eend29 80 134 243
Slobeend 5 5
Kuifeend1 1
Sperwer 1 1
Buizerd5 2 8 15
Torenvalk2 3 3 8
Waterhoen 2 2
Meerkoet2 55 72 129
Goudplevier10 2250 2260
Kievit469 3000 840 4309
Kokmeeuw21 82 116 219
Stormmeeuw 7 2 9
Kleine Mantelmeeuw1 1
Zilvermeeuw2 3 5
Holenduif 9 9
Houtduif14 6 20
Turkse Tortel 17 17
IJsvogel1 1
Graspieper1 1 2
Roodborst2 2
Merel 1 1
Koolmees1 1
Ekster5 5
Kauw 2 2 4
Zwarte Kraai4 25 48 77
Spreeuw211 1200 2060 3471
Huismus11 24 35
Vink2 1 3
Putter 30 30
Aantal soorten27273143
Aantal exemplaren83211201764519678