Dagresultaten Eempolder


Deelgebied:
Datum:
Taxonomische volgordeSoort Meent Noord Zuid Totaal
Fuut 1 1
Aalscholver 2 2
Grote Zilverreiger4 6 2 12
Blauwe Reiger7 3 12 22
Knobbelzwaan6 34 104 144
Kolgans 100 100
Grauwe Gans100 100 168 368
Canadese Gans 4 7 11
Brandgans 300 300
Nijlgans2 2 4
Smient 150 40 190
Krakeend 1 1
Wilde Eend7 2 51 60
Buizerd1 2 10 13
Torenvalk2 2 3 7
Waterhoen 1 3 4
Meerkoet 14 14
Goudplevier 50 50
Kievit192 850 29 1071
Kokmeeuw3 41 31 75
Stormmeeuw7 28 35
Zilvermeeuw 1 1
Holenduif 18 18
Houtduif2 14 16
Turkse Tortel 5 5
Graspieper1 1 2
Roodborst 1 1
Merel 1 1 2
Kramsvogel 19 19
Pimpelmees 1 1
Koolmees 9 9
Boomkruiper 1 1
Gaai 4 4
Ekster3 3 6
Zwarte Kraai2 31 33
Spreeuw85 45 742 872
Huismus 72 72
Ringmus 6 6
Vink 1 27 28
Aantal soorten16183639
Aantal exemplaren424169214643580