Dagresultaten Eempolder


Deelgebied:
Datum:
Taxonomische volgordeSoort Meent Noord Zuid Totaal
Fuut 5 5
Grote Zilverreiger 1 1
Blauwe Reiger1 6 7
Ooievaar 1 1
Knobbelzwaan7 46 53
Grauwe Gans127 182 309
Brandgans6 8679 8685
Roodhalsgans 1 1
Bergeend 15 15
Smient 2 2
Krakeend2 16 18
Wintertaling 2 2
Wilde Eend42 118 160
Slobeend4 6 10
Kuifeend 30 30
Bruine Kiekendief1 1 2
Buizerd1 7 8
Fazant 1 1
Meerkoet38 73 111
Scholekster3 33 36
Kluut 4 4
Bontbekplevier 2 2
Kievit7 126 133
Kemphaan 57 57
Grutto7 124 131
Regenwulp 1 1
Tureluur13 41 54
Kokmeeuw11 254 265
Kleine Mantelmeeuw 1 1
Zilvermeeuw2 2
Visdief1 1
Holenduif 14 14
Houtduif6 8 14
Turkse Tortel 16 16
Gierzwaluw 3 3
Boerenzwaluw14 79 93
Huiszwaluw2 5 7
Graspieper2 6 8
Gele Kwikstaart 6 6
Witte Kwikstaart2 5 7
Paapje 1 1
Tapuit 3 3
Merel1 9 10
Rietzanger4 4
Kleine Karekiet2 2
Pimpelmees 1 1
Ekster2 2
Kauw36 20 56
Zwarte Kraai4 8 12
Spreeuw8 45 53
Huismus3 46 49
Ringmus 1 1
Vink1 1 2
Rietgors1 2 3
Aantal soorten3249054
Aantal exemplaren36110114010475