Dagresultaten Eempolder


Deelgebied:
Datum:
Taxonomische volgordeSoort Meent Noord Zuid Totaal
Fuut 1 1
Aalscholver 2 1 3
Grote Zilverreiger 27 11 38
Blauwe Reiger 27 36 63
Purperreiger 1 1
Ooievaar 2 5 7
Lepelaar 1 1
Knobbelzwaan 1 8 9
Grauwe Gans 73 127 200
Canadese Gans 65 36 101
Soep-/Boerengans 1 3 4
Nijlgans 14 14
Bergeend 3 3
Wilde Eend 44 53 97
Bruine Kiekendief 4 2 6
Buizerd 8 13 21
Torenvalk 4 1 5
Waterhoen 1 1 2
Meerkoet 33 42 75
Scholekster 2 2
Kluut 1 1
Kievit 1580 1912 3492
Kemphaan 12 12
Watersnip 15 5 20
Grutto 2 2
Regenwulp 4 4
Wulp 21 21
Witgat 1 1
Kokmeeuw 1500 480 1980
Stormmeeuw 31 2 33
Kleine Mantelmeeuw 9 3 12
Holenduif 13 3 16
Houtduif 11 71 82
Turkse Tortel 22 1 23
Boerenzwaluw 130 430 560
Huiszwaluw 16 16
Graspieper 2 1 3
Witte Kwikstaart 5 3 8
Merel 1 1
Tjiftjaf 1 1
Koolmees 1 1
Kauw 160 110 270
Zwarte Kraai 13 87 100
Spreeuw 800 1470 2270
Huismus 35 10 45
Aantal soorten0383645
Aantal exemplaren0465849699627