Dagresultaten Eempolder


Deelgebied:
Datum:
Taxonomische volgordeSoort Meent Noord Zuid Totaal
Fuut 1 1 2
Aalscholver1 24 1 26
Kleine Zilverreiger1 1
Grote Zilverreiger4 25 12 41
Blauwe Reiger6 12 23 41
Knobbelzwaan8 16 69 93
Kolgans 6 6
Grauwe Gans5 262 193 460
Canadese Gans 3 180 183
Brandgans 82 82
Nijlgans 2 2
Casarca 4 4
Bergeend 8 8
Smient 14 30 44
Krakeend 10 20 30
Wilde Eend16 67 35 118
Soepeend 2 2
Slobeend 1 1
Tafeleend 8 8
Bruine Kiekendief1 3 4
Buizerd2 4 13 19
Torenvalk2 8 3 13
Waterhoen1 4 3 8
Meerkoet14 8 5 27
Goudplevier 150 150
Kievit250 1213 333 1796
Kemphaan 5 5
Watersnip 5 5
Wulp 2 2
Kokmeeuw118 549 862 1529
Stormmeeuw7 7
Kleine Mantelmeeuw3 3
Zilvermeeuw 1 1
Holenduif 2 25 27
Houtduif75 1 157 233
Turkse Tortel 4 4
IJsvogel 1 1
Groene Specht 1 1
Boerenzwaluw 3 3
Graspieper18 2 7 27
Witte Kwikstaart2 3 1 6
Tapuit 4 4
Merel 1 1
Gaai 2 2
Ekster4 1 5
Kauw23 2 25
Zwarte Kraai9 8 138 155
Spreeuw74 870 705 1649
Huismus 10 10
Putter 14 20 34
Aantal soorten23373350
Aantal exemplaren644339828666908