Dagresultaten Eempolder


Deelgebied:
Datum:
Taxonomische volgordeSoort Meent Noord Zuid Totaal
Fuut 3 1 4
Aalscholver3 10 4 17
Grote Zilverreiger9 20 17 46
Blauwe Reiger 36 19 55
Ooievaar 3 4 7
Knobbelzwaan5 29 54 88
Kolgans 10 10
Grauwe Gans30 172 46 248
Canadese Gans 18 142 160
Nijlgans 37 23 60
Casarca 5 5
Smient 65 3 68
Krakeend 5 5
Wintertaling 6 6
Wilde Eend13 112 84 209
Slobeend 4 4
Buizerd11 12 15 38
Torenvalk1 6 5 12
Waterhoen 4 2 6
Meerkoet14 30 34 78
Goudplevier 151 151
Kievit146 799 950 1895
Watersnip 5 2 7
Wulp 1 1
Dwergmeeuw 8 8
Kokmeeuw180 67 360 607
Stormmeeuw1 8 6 15
Kleine Mantelmeeuw4 2 4 10
Zilvermeeuw2 1 3
Holenduif 9 50 59
Houtduif52 9 10 71
Turkse Tortel 19 1 20
Steenuil 1 1
Boerenzwaluw2 1 3
Graspieper1 5 3 9
Gele Kwikstaart 1 1
Witte Kwikstaart4 10 14
Roodborst 2 2
Tapuit4 4
Merel 5 5
Koolmees 1 1
Gaai 2 2
Ekster34 4 3 41
Kauw25 16 2 43
Zwarte Kraai8 24 65 97
Spreeuw200 551 1600 2351
Huismus3 62 26 91
Ringmus 3 3
Vink20 1 21
Groenling60 60
Putter1 5 6
Aantal soorten26463251
Aantal exemplaren833235535406728