Dagresultaten Eempolder


Deelgebied:
Datum:
Taxonomische volgordeSoort Meent Noord Zuid Totaal
Fuut 8 4 12
Grote Zilverreiger 3 1 4
Blauwe Reiger 9 4 13
Knobbelzwaan 11 9 20
Canadese Gans 5 58 63
Nijlgans 2 2
Bergeend 1 1
Krakeend 8 5 13
Wilde Eend 15 34 49
Kuifeend 12 4 16
Buizerd 1 6 7
Torenvalk 1 1 2
Fazant 1 1
Waterhoen 1 1
Meerkoet 30 14 44
Scholekster 7 15 22
Kievit 21 27 48
Grutto 22 3 25
Tureluur 12 3 15
Kokmeeuw 20 20
Zilvermeeuw 1 1
Holenduif 3 3
Houtduif 2 21 23
Turkse Tortel 1 3 4
Veldleeuwerik 2 2
Boerenzwaluw 44 23 67
Graspieper 7 6 13
Gele Kwikstaart 4 4
Witte Kwikstaart 8 3 11
Winterkoning 1 1
Roodborsttapuit 1 1
Tapuit 2 2
Merel 1 4 5
Rietzanger 1 1
Kleine Karekiet 6 6
Zwartkop 1 1
Koolmees 1 1
Ekster 2 2
Kauw 4 7 11
Zwarte Kraai 3 29 32
Spreeuw 61 221 282
Huismus 12 13 25
Ringmus 2 2
Vink 3 3
Rietgors 3 3
Aantal soorten0343645
Aantal exemplaren0343541884