Dagresultaten Eempolder


Deelgebied:
Datum:
Taxonomische volgordeSoort Meent Noord Zuid Totaal
Fuut 1 1
Aalscholver1 3 8 12
Grote Zilverreiger8 15 7 30
Blauwe Reiger8 17 9 34
Knobbelzwaan8 27 72 107
Kolgans13 1750 1790 3553
Grauwe Gans934 1450 1175 3559
Indische Gans1 1
Canadese Gans 88 22 110
Soep-/Boerengans 6 6
Brandgans1 360 560 921
Nijlgans 18 18
Smient15 121 525 661
Wilde Eend2 133 22 157
Soepeend 2 2
Slobeend 1 1
Tafeleend 1 1
Kuifeend 14 14
Buizerd5 8 5 18
Torenvalk1 4 3 8
Waterhoen6 1 7
Meerkoet 37 14 51
Kievit4 250 270 524
Kokmeeuw50 5 10 65
Stormmeeuw21 41 5 67
Zilvermeeuw1 1
Holenduif 12 4 16
Houtduif8 1 89 98
Turkse Tortel2 54 56
Graspieper1 2 3
Merel 3 3
Kramsvogel 16 16
Pimpelmees 1 1
Koolmees 1 1
Gaai 1 1
Ekster7 4 2 13
Kauw6 12 18
Zwarte Kraai24 13 26 63
Spreeuw134 290 1080 1504
Huismus10 4 14
Ringmus 2 2
Vink40 6 46
Aantal soorten26342742
Aantal exemplaren13114725574811784