Dagresultaten Eempolder


Deelgebied:
Datum:
Taxonomische volgordeSoort Meent Noord Zuid Totaal
Fuut 5 5
Aalscholver3 7 1 11
Grote Zilverreiger2 11 2 15
Blauwe Reiger10 3 5 18
Ooievaar1 1 2
Knobbelzwaan10 14 8 32
Kleine Zwaan 1 1
Kolgans 16 16
Grauwe Gans449 225 321 995
Canadese Gans 4 37 41
Soep-/Boerengans 2 2
Nijlgans 4 4
Smient20 20
Krakeend6 6 12
Wilde Eend7 96 32 135
Kuifeend 2 2
Sperwer 1 1
Buizerd2 6 2 10
Torenvalk 4 1 5
Waterhoen 1 1
Meerkoet4 22 10 36
Goudplevier 79 79
Kievit495 920 501 1916
Kokmeeuw4 3 251 258
Kleine Mantelmeeuw1 1
Zilvermeeuw2 2
Grote Mantelmeeuw 1 1
Holenduif10 13 1 24
Houtduif54 2 14 70
Turkse Tortel 3 3
Boerenzwaluw14 24 38
Graspieper 55 4 59
Witte Kwikstaart10 9 1 20
Tapuit2 6 1 9
Gaai 1 1
Ekster25 2 1 28
Kauw15 8 3 26
Zwarte Kraai6 9 64 79
Raaf2 2
Spreeuw156 80 901 1137
Huismus15 14 21 50
Putter 6 6
Kneu11 11
Aantal soorten27312943
Aantal exemplaren1336163322155184