Dagresultaten Eempolder


Deelgebied:
Datum:
Taxonomische volgordeSoort Meent Noord Zuid Totaal
Fuut 4 1 5
Grote Zilverreiger3 10 13
Blauwe Reiger9 12 13 34
Ooievaar 3 3
Knobbelzwaan32 6 9 47
Grauwe Gans32 139 84 255
Canadese Gans3 84 87
Soep-/Boerengans 3 3
Nijlgans2 65 67
Wilde Eend4 45 33 82
Kuifeend 4 4
Zeearend 2 2
Bruine Kiekendief 1 1
Buizerd5 8 6 19
Torenvalk 1 1
Waterhoen 1 2 3
Meerkoet 34 28 62
Goudplevier 10 2 12
Kievit67 159 172 398
Kemphaan 3 3 6
Watersnip 51 6 57
Wulp 4 70 74
Kokmeeuw44 160 538 742
Stormmeeuw 13 1 14
Kleine Mantelmeeuw1 14 1 16
Zilvermeeuw6 6
Holenduif22 7 12 41
Houtduif8 4 34 46
Turkse Tortel 9 7 16
Boerenzwaluw20 252 209 481
Huiszwaluw 7 5 12
Graspieper 6 5 11
Witte Kwikstaart4 4 3 11
Ekster4 1 5
Kauw14 361 375
Zwarte Kraai13 15 109 137
Spreeuw139 1532 682 2353
Huismus 35 10 45
Putter 4 4
Rietgors2 2
Aantal soorten21303440
Aantal exemplaren434261425045552