Dagresultaten Eempolder


Deelgebied:
Datum:
Taxonomische volgordeSoort Meent Noord Zuid Totaal
Fuut 3 3
Aalscholver2 1 3
Grote Zilverreiger2 68 70
Blauwe Reiger8 19 12 39
Ooievaar 4 1 5
Knobbelzwaan1 7 3 11
Grauwe Gans46 593 530 1169
Indische Gans2 2
Canadese Gans 6 32 38
Soep-/Boerengans 3 3
Brandgans26 26
Nijlgans 18 18
Krakeend 2 2
Wintertaling 4 4
Wilde Eend4 11 46 61
Soepeend 2 2
Slobeend2 2
Kuifeend 4 4
Bruine Kiekendief 1 1
Buizerd2 3 3 8
Torenvalk3 5 8
Waterhoen 1 1 2
Meerkoet18 55 29 102
Scholekster 15 1 16
Kievit119 128 165 412
Kemphaan 2 2
Watersnip 2 2
Wulp 12 51 63
Kokmeeuw8 81 33 122
Stormmeeuw7 2 9
Kleine Mantelmeeuw5 3 1 9
Holenduif15 11 7 33
Houtduif18 1 4 23
Turkse Tortel 6 6
Boerenzwaluw47 59 98 204
Huiszwaluw3 48 40 91
Graspieper1 2 3
Witte Kwikstaart1 13 1 15
Rietzanger2 2
Kleine Karekiet2 4 6
Koolmees 2 2
Ekster4 1 5
Kauw30 19 25 74
Zwarte Kraai8 12 51 71
Raaf 4 4
Spreeuw226 547 240 1013
Huismus32 63 95
Putter 2 2 4
Rietgors2 2 4
Aantal soorten30422649
Aantal exemplaren646182913983873