Dagresultaten Eempolder


Deelgebied:
Datum:
Taxonomische volgordeSoort Meent Noord Zuid Totaal
Fuut 4 4 8
Aalscholver1 1 2
Grote Zilverreiger 23 4 27
Blauwe Reiger10 16 1 27
Ooievaar2 1 3
Lepelaar 2 2
Knobbelzwaan15 4 6 25
Grauwe Gans222 1035 31 1288
Canadese Gans 36 8 44
Brandgans 2 2
Nijlgans1 2 3
Wilde Eend4 50 1 55
Bruine Kiekendief 2 2
Buizerd1 9 3 13
Torenvalk1 3 2 6
Slechtvalk 3 3
Waterhoen5 2 1 8
Meerkoet9 68 23 100
Scholekster2 3 2 7
Kievit157 465 30 652
Oeverloper 2 2
Kokmeeuw4 1 5
Stormmeeuw22 22
Kleine Mantelmeeuw7 2 9
Holenduif 19 2 21
Houtduif3 28 17 48
Turkse Tortel 11 11
Gierzwaluw 1 1
Grote Bonte Specht 1 1
Boerenzwaluw34 52 26 112
Huiszwaluw 78 78
Graspieper3 12 15
Gele Kwikstaart 1 1
Witte Kwikstaart16 12 1 29
Winterkoning 1 1
Merel1 4 5
Rietzanger3 3
Tjiftjaf 1 1
Ekster2 2 4
Kauw90 33 123
Zwarte Kraai11 14 36 61
Spreeuw320 950 120 1390
Huismus5 125 12 142
Ringmus 5 5
Vink 1 1 2
Putter 3 3
Rietgors1 2 3
Aantal soorten28402647
Aantal exemplaren95230533704375