Sessie verlopen. Start het scherm opnieuw.
Dagresultaten


Datum:
Taxonomische volgordeSoort Totaal
Aalscholver1
Grote Zilverreiger1
Blauwe Reiger10
Knobbelzwaan15
Grauwe Gans50
Nijlgans2
Krakeend45
Wilde Eend18
Blauwe Kiekendief1
Buizerd5
Torenvalk3
Waterhoen2
Meerkoet15
Kievit50
Kokmeeuw15
Stormmeeuw2
Zilvermeeuw8
Houtduif1
Ekster6
Kauw4
Zwarte Kraai6
Spreeuw50
Sijs5
Aantal soorten23
Aantal exemplaren315

Weer:geen neerslag, wind hard, wisselend bewolkt, ged zicht, 6C
Deelgebied:Totaal
Bijzonderheden: Oostermeent