Sessie verlopen. Start het scherm opnieuw.
Dagrecords


Soort Datum Aantal
Dodaars 2007.12.01 2
Fuut 2007.12.01 2
Aalscholver 2007.12.01 2
Grote Zilverreiger 2007.12.01 15
Blauwe Reiger 2007.12.01 27
Knobbelzwaan 2007.12.01 24
Kleine Zwaan 2007.12.01 42
Kolgans 2007.12.01 1605
Grauwe Gans 2007.12.01 1655
Brandgans 2007.12.01 250
Nijlgans 2007.12.01 3
Bergeend 2007.12.01 1
Smient 2007.12.01 127
Krakeend 2007.12.29 45
Wilde Eend 2007.12.01 29
Blauwe Kiekendief 2007.12.29 1
Buizerd 2007.12.01 29
Torenvalk 2007.12.01 7
Waterhoen 2007.12.29 2
Meerkoet 2007.12.01 109
Kievit 2007.12.01 3205
Kokmeeuw 2007.12.01 345
Stormmeeuw 2007.12.29 2
Zilvermeeuw 2007.12.29 8
Houtduif 2007.12.29 1
IJsvogel 2007.12.01 1
Witte Kwikstaart 2007.12.01 1
Merel 2007.12.01 11
Ekster 2007.12.01 6
Kauw 2007.12.01 16
Zwarte Kraai 2007.12.01 15
Spreeuw 2007.12.01 680
Huismus 2007.12.01 3
Sijs 2007.12.29 5